wz
Dnes je 25.06.2021 a meniny má

Menu

  Hlavná stránka   Štatút   Školy a školské zariadenia   Dokumenty   Ponuka práce   Štatistika   Metodické pokyny   Fotogaléria   Kontakt

PrihláseniePrihlasovacie heslo

VyhľadávanieHľadaj cez Google

TK KBS

BlueBoard.cz
obr

Zoznam škôl a školských zariadeníZákladná škola Štefana Moysesa
Nám. Štefana Moysesa 23
974 01 Banská Bystrica

PhDr. Mária Poliaková
048/4153 429
048/4153 460 - fax
www.zssm.edupage.sk
zsmoyses@stonline.sk

Základná škola s materskou školou
Štefana Moysesa

Andreja Kmeťa č.1,
965 01 Žiar nad Hronom

Mgr. Mária Ulrichová
045/ 673 27 82
www.zssmzh.edupage.org
marusiazh@centrum.sk

Cirkevná základná škola sv. Rity
s vyučovacím jazykom maďarským 1.- 4. roč.

Ipeľské Predmostie č.74
991 10

Oszoliová, Ildikó
047/48 88 137
0918 623 615
czs.ipelske.predmostie@zoznam.sk

Cirkevná základná škola Kráľovnej Pokoja s vyučovacím jazykom maďarským 1.- 4. roč. Béke Királynője 1.- 4.Osztályos Egyházi Alapiskola
Kleňany 96
999 10

Mgr.Magdaléna Bojtošová
047/489 12 44
0908 711 195
czs_klenany@zoznam.sk

Základná škola sv.Vincenta
Saratovská 87
934 05 Levice

PaedDr. Milan Bridiš
036/6312217
036/6312083
www.zsvle.edu.sk
zs.sv.vincenta@nextra.sk

Základná škola sv. Alžbety
Školská 15
968 01 Nová Baňa

Mgr. Sidónia Kureková
045/6856523
www.alzbeta.sk
riaditelka@czsskolnb.edu.sk

Cirkevná základná škola sv. Pavla
Nová Dedina č. 97
935 25

Mgr. Miloš Harmady
036/6389131
0905/889802
www.czsndedina.edu.sk
skola@czsndedina.edu.sk

Cirkevná základná škola sv.Alžbety
s vyučovacím jazykom maďarským
Szent Erzsébet Egyházi Alapiskola

Olováry č.132
991 22 Bušince

Aladár Urbán
047/4879 115
047/4514 119

Cirkevná základná škola Pála Palásthyho
s vyučovacím jazykom maďarským

Plášťovce č. 5
935 82

Mgr. František Kováč
036/7494 133
www.czsplastovce.edu.sk
skola@czsplastovce.edu.sk

Cirkevná základná škola
F. Fegyvernekiho
s vyučovacím jazykom maďarským

Ul. SNP 4
936 01 Šahy

Mgr. Dezider Pálffy
036/7411 032
0905/387 965
http://czsff.edupage.org/
kancelaria@czsffsahy.sk

Základná škola sv. Dominika Savia
M.M. Hodžu 1732/9
960 01 Zvolen

Mgr. Anna Martišovičová
045 5333870
www.zsdomzv.edu.sk
skola@zsdomzv.edu.sk

Základná škola Andreja Kmeťa
Ul. Andreja Sládkoviča č. 24
966 81 Žarnovica

Ing. Mária Chovancová
045/6812 956
www.zaakzc.edu.sk
nasaskola@zaakzc.edu.sk

Cirkevné osemročné gymnázium
F. Fegyvernekiho
s vyučovacím jazykom maďarským

Ulica SNP 4
936 01 Šahy

Mgr. Pálffy Dezider
036/7411 032
0905/387 965
cogff.edupage.org
kancelaria@gymsnpsahy.edu.sk

Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Hurbanova 9
974 01 Banská Bystrica

RNDr. Irena Herrmannová
048/415 30 87
048/415 30 86
www.kgsm.sk
kgsm@kgsm.sk

Gymnázium sv.Vincenta de Paul
Saratovská 87
934 05 Levice

PaedDr. Milan Bridiš
036/6312 217
0905/902 154
www.gvinle.edu.sk
gymsvvin@szm.sk

Spojená katolícka škola
sv. Františka Assiského

Kammerhofská 1
969 01 Banská Štiavnica

Mgr. Karol Palášthy
ZŠ:045/6913 174
G: 045/6921 050
www.gymkambs.sk
kancelaria@czsbst.edu.sk
kancelaria@gymkambs.edu.sk

Cirkevná školská jedáleň
Námestie Š. Moysesa 23
974 01 Banská Bystrica

Renata Kerešová
048/4154 847
0911/234 232
cjedalen@zoznam.sk

Diecézne centrum mládeže MAJÁK
Špania Dolina 15
974 15

Mgr. Andrej Darmo
048/472 02 30
www.dcmmajak.sk
kontakt@dcmmajak.sk


KBS I KPKC I Rádio Lumen I TV LUX I Katolícke Noviny I Postoy I Christ-net I Subkomisia pre školstvo
Copyright (c) 2007-2008 Diecézny školský úrad Banská Bystrica I Design by Jozef Hurtiš